Enter your text here...

Bij 24Taste zetten we ons in om onze abonnees via e-mail gratis tips, aanbiedingen en relevante informatie te geven. Daarnaast bieden we onze eigen producten en diensten aan via onze website en e-mailcommunicatie.

Wij hechten veel waarde aan de regelgeving rond elektronische mailings en de Nederlandse Privacywet. Daarom nemen we maatregelen om spam te allen tijde te voorkomen.

Wat is spam? 

Spam wordt gedefinieerd als: Een grote hoeveelheid e-mail die wordt verzonden naar ontvangers die daar niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid lijken in grote lijnen op elkaar qua inhoud en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkbeelden en/of propaganda.

Ook het veelvuldig versturen van dezelfde e-mail naar ontvangers die daar niet expliciet om gevraagd hebben, valt onder spamming. (Dit geldt zowel voor consumenten als voor bedrijven).